...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

هوالمحبوب

یا رسول الله تو باید دست مرا تو این ماه بگیری به خودت نزدیکی کنی

یا رسول الله چقد دلم برات تنگ شده برای نجابتت برای نگاهات برای مظلومیتت برای گریه هات

 یا رسول الله تو باید نگاهی به ما بکنی 

یا رسول الله هیچی نشده همین جوری خسته شدم میخوام بیام پیشت

بعض از دوستانم طعنه می زنند که پی روزی حلال و ادای قرض هایم در تلاشم و میگن کاسب شده ام و اهل دنیا, میگن تو که دنیازده نبودی!! این کج فکری منو اذیت نمیکنه اما  یا رسول الله تو شاهد باش که من نمیخوام ذره ای تعلق به مال این دنیا داشته باشم چرا که سرتاپا با دنیا و مافیها غمم و یک نگاه و لبخند ترا به خودت سوگند نمیدم عالم و مافیها را بگیرم چه رسد به... اما مگر گریزی از طلب روزی حلال هست؟

 یا رسول الله کسی که محبت ترا ندارد چه دارد و کسی که دل ترا بدست آورد و ترا یاری کرد در این ماه شعبان دیگر چه ندارد!

  یا رسول الله میشه أن تسامحنی و ترحمنی و....

یا رسول الله من نه رجب را حفظ کردم نه شعبان را دارم نه ترا و نه امیدی به ماه رمضانم هست

یا رسول الله کمکم کن تو این ماه شعبان اعمالم را درست کنم با تو آشتی کنم ...

یا رسول الله حسی درونم میگه کاش محسن نماز قضا نداشتی یکپا می ایستادی که میخوام برم، از این دنیا ....  

یا رسول الله آن زمان که دیگرانم مرا در آغوش دنیا می پندارند ظاهرا خندان و پر انرژی, تو خود میدانی که چقدر با دنیا غمینم و در جمع دلگیرم  و مشتاق خلوت اتاق خودمم و تنهایی خودم و قرآن کوچک و مفاتیح و انبوه کتابهایم

یا رسول الله ....کاری که کردم را ندیدی و خوبی هایی که نداشتمو دیدی! و پیش مردم بزرگم کردی

یا رسول الله تو کجا و ما کجا، هیهات...


یا رسول الله!

بـارها زیـر همه قـول و قـرارم زده ام

دست گیریِ تـو هـر بـار تماشا دارد


پ.ن:
خدایا کمکم کن تو ماه رجب  که تموم شد رفت !!! اعمالم را درست کنم با تو آشتی کنم  سر سفره تو بنشینم

پ.ن2: 
آشکارا نهان کنم تا چند   دوست می دارمت به بانگ بلند
  • ۲۱ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۱:۰۹
  • سیدمحسن

هوالتواب

خدایا

ماه رجب امسالم هم گذشت

 نه نماز شب نه روزه نه ذکر نه عبادت نه طول سجده نه حتی نماز قضامو خواندم

خدایا  کمکم کن تو این ساعت باقی مونده از ماه رجبت  با تو آشتی کنم سر سفره تو بنشینم

خدایا امسالم رجب از کف رفت و تا سال بعد فرصت میخوام چرا که ازدست دادن ماه رجب جبرانی نداره


  • ۱۸ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۵۰
  • سیدمحسن
هوالغفار
خدایا ماه رجبی نبوده که طوفانی شروع نکرده باشم و ماه رجبی هم نبوده که مراقبتم از یک سوم ماه تجاوز کرده باشه
خدایا این منم و آخرین فرصتی که تو در اختیارم قرار داده ای
خدایا بدجور به این ماه دل بستم خدایا ابدا نمیخوام اونو از دست بدم
الهی یه نگاه بمن کن تو این ماه، ببین بعد سه دهه عمر به چه روزی افتادم
ای سیدی آقای من...
امید نداشتم به این ماه رجب برسم با اون همه گناهی که من کردم
حالا که رجبت را دیدم دوباره ماه رمضانت را هم می خوام
یدفعه دیگه..فقط یدفعه
خدایا می فهمی یعنی چی معتذارا نادما را
خدایا مقرا مذعنا معترفا را

راستی خدایا هیهات،  بعیده، من باور نمی کنم که تو مث منی را رها کنی و رجبم را از من بگیری  
سیدی 
آقای من 
اللهم مولای    
سیدی سیدی 
کمکم کن تو این ماه رجب با تو آشتی کنم و سر سفره تو بنشینم
خدایا با فجائعی که من به بار آوردم امید نداشتم راهم بدی 
خدایا...

پ.ن:

تحسین یک عده مرا در عجب انداخت

رفتم پی مردم خدارا دادم از دست

مستی بعد از معصیت دارم!نه توبه

از بس گنه کردم حیارا دادم از دست


پ.ن2: ماه رجب 

پ.ن3: ماه رجب

  • ۰۳ ارديبهشت ۹۵ ، ۰۰:۵۲
  • سیدمحسن