...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

عهد همه بشکستم

يكشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۵ ق.ظ
هوالرفیق
تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم         بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها
تا خار غم عشقت آویخته در دامن               کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها
آن را که چنین دردی از پای دراندازد           باید که فروشوید دست از همه درمان‌ها
گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید          چون عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها
هر کاو نظری دارد با یار کمان ابرو            باید که سپر باشد پیش همه پیکان‌ها
پ.ن: تو چون درد منی درمان چه حاصل                گرفتار توام سامان چه حاصل
پ.ن2: می‌گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها
  • ۹۷/۰۹/۱۸
  • سیدمحسن