...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

درباره امیرالمومنین علی بن ابیطالب بر او وبرادر و همسر وفرزندانش درود بی کران 

درباره علی، درباره کسی که گوشه های درخشنده تاریخ بشر روزهای عمر اوست.درباره کسی که معاویه و یزید و عمروعاص مشاعره میکردند بر سر فضایل او.کسی که معاویه با اون درجه دشمنی وخباثت با یاد او به گریه می افتاد و... خودم لایق نیستم به چند نقل قول بسنده میکنم.

جاحظ یه محقق از اهل تسنن:" سخن گفتن درباره علی ممکن نیست.اگر قرار است حق علی ادا شود گویند غلو است و اگر حق او ادا نشود درباره علی ظلم است".

خلیل نحوی سنی مذهب: "چه بگویم درباره کسی که دوست و دشمن فضایل او را انکار نمودند. دوست به واسطه ترس و دشمن به واسطه حسد.مع الوصف عالم از فضایل او پر شد."

جرج جرداق مسیحی:"اگر به من اعتراض شود  که تو باید برای پاپ شعر بگویی جرا درباره علی شعر گفته ای؟ جواب میدهم که من عاشق فضیلتم و سرچشمه فضیلت را علی دیدم پس برای او شعر گفتم"

جرج جرداق:" آبهای عالم اعم از حوض واستخر و دریاچه و دریا و اقیانوس  همه قابلیت تلاطم دارند،ولی چیزی که متلاطم نشد دریای وجود علی بود که هیچ کس و هیچ چیزی نتوانست آن را متلاطم کند"

 وهزاران هزار اعتراف دیگر از شیعه وسنی و مسیحی و ...


  • ۰۷ اسفند ۹۲ ، ۱۷:۰۵
  • سیدمحسن

اللهم عظم سلطانک

مطمئن شدم 

اللهم لا یمکن الفرار من حکومتک ... من محبتک ...

مطمئن شدم

اللهم لا اجد لذنوبی غافرا  

دیگه خود دانی.

  • ۰۲ اسفند ۹۲ ، ۱۹:۰۹
  • سیدمحسن

آخر بگو چه چاره کنم با غم فراق/آهی زحسرت است فقط همدم فراق

با گریه کردن این دلم آرام می شود /یعنی که اشک بود فقط همدم فراق

موی سپیدم تحفه ی هجران دلبرست(کاش اینجوری بود)/ یک عمر میشود سپری یکدم فراق

حال دلم چو زلف تو پیچیده درهم است/ خسته شدم در انزوای این همه پیچ و خم فراق

میپرسی که چیست خون جگر، میگویم عاشقی...

  • ۰۱ اسفند ۹۲ ، ۱۰:۰۳
  • سیدمحسن