...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

از که.....

پنجشنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۹ ق.ظ

هوالتواب

مست و خرابم امین! بی‌خبر از بود و هست

از که ستانم؟ بگو! مظلمه‌ی خویشتن


پ.ن: یکسال نبودن و گم بودنم. یکسال فراموشیم، یکسال ناامیدیم، یکسال ننوشتنم و  نگفتنم و بیراه گفتنم. یکسال  غرقِ غرقِ غرق. 

پ.ن2: در شگفتم از کسی که نومید می شود در حالی که استغفار با اوست. علی بن ابیطالب

  • ۹۷/۰۴/۱۴
  • سیدمحسن