...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

هوالکافی

چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه   

 تشخیص کرده ایم  و مداوا مقرر است

پ.ن:

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب 

کز هر زبان که می‌شنوم نامکرر است  • ۰۸ شهریور ۹۵ ، ۰۰:۵۶
  • سیدمحسن