...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

یا رسول الله

سه شنبه, ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۰۹ ق.ظ

هوالمحبوب

یا رسول الله تو باید دست مرا تو این ماه بگیری به خودت نزدیکی کنی

یا رسول الله چقد دلم برات تنگ شده برای نجابتت برای نگاهات برای مظلومیتت برای گریه هات

 یا رسول الله تو باید نگاهی به ما بکنی 

یا رسول الله هیچی نشده همین جوری خسته شدم میخوام بیام پیشت

بعض از دوستانم طعنه می زنند که پی روزی حلال و ادای قرض هایم در تلاشم و میگن کاسب شده ام و اهل دنیا, میگن تو که دنیازده نبودی!! این کج فکری منو اذیت نمیکنه اما  یا رسول الله تو شاهد باش که من نمیخوام ذره ای تعلق به مال این دنیا داشته باشم چرا که سرتاپا با دنیا و مافیها غمم و یک نگاه و لبخند ترا به خودت سوگند نمیدم عالم و مافیها را بگیرم چه رسد به... اما مگر گریزی از طلب روزی حلال هست؟

 یا رسول الله کسی که محبت ترا ندارد چه دارد و کسی که دل ترا بدست آورد و ترا یاری کرد در این ماه شعبان دیگر چه ندارد!

  یا رسول الله میشه أن تسامحنی و ترحمنی و....

یا رسول الله من نه رجب را حفظ کردم نه شعبان را دارم نه ترا و نه امیدی به ماه رمضانم هست

یا رسول الله کمکم کن تو این ماه شعبان اعمالم را درست کنم با تو آشتی کنم ...

یا رسول الله حسی درونم میگه کاش محسن نماز قضا نداشتی یکپا می ایستادی که میخوام برم، از این دنیا ....  

یا رسول الله آن زمان که دیگرانم مرا در آغوش دنیا می پندارند ظاهرا خندان و پر انرژی, تو خود میدانی که چقدر با دنیا غمینم و در جمع دلگیرم  و مشتاق خلوت اتاق خودمم و تنهایی خودم و قرآن کوچک و مفاتیح و انبوه کتابهایم

یا رسول الله ....کاری که کردم را ندیدی و خوبی هایی که نداشتمو دیدی! و پیش مردم بزرگم کردی

یا رسول الله تو کجا و ما کجا، هیهات...


یا رسول الله!

بـارها زیـر همه قـول و قـرارم زده ام

دست گیریِ تـو هـر بـار تماشا دارد


پ.ن:
خدایا کمکم کن تو ماه رجب  که تموم شد رفت !!! اعمالم را درست کنم با تو آشتی کنم  سر سفره تو بنشینم

پ.ن2: 
آشکارا نهان کنم تا چند   دوست می دارمت به بانگ بلند
  • ۹۵/۰۲/۲۱
  • سیدمحسن