...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

ماه رجب

پنجشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۲۸ ب.ظ

اللهم رب شهر رمضان

ملاک ارزیابی قیامت مدرک و تحصیلات، ورزش وقهرمانی، پول و ثروت، مسکن و ماشین آنچنانی، شهرت، زیبایی و خوش تیپی نیست، اونجا منادی بجای صدا زدن سرمایه دار و دکتر مهندس و دیگر القاب دنیوی ندا می دهد: "کجایند اهالی رجب"

باید این حقیقت مهم را به قلب فهماند، مسئله ...

21نفر

  • ۹۳/۰۲/۱۱
  • سیدمحسن