...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

انس با حضرت محبوب

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷ ق.ظ

هوالرفیق

سرتاپا حسرتم  که چرا پس از سه دهه عمر  سه دقیقه با حضرت محبوب انس نگرفته ام هنوز همچنان

خدایا مرا از  قیام و قعود و سجود و رکوع چه سود اگر محبتت حاصلم نیاید


پ.ن:

جانا سری به دوشم و دستی به دل گذار
آخر غمت به دوش دل و جان کشیده ام
  • ۹۶/۰۲/۲۰
  • سیدمحسن