...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

لینچان و مرادبیگ

چهارشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۰۲:۰۱ ب.ظ

هوالهادی

نوشتم:یک انسان مصمم گروهی را به حرکت در می آورد و گروهی خروشان جهانی را تکان خواهد داد

 نوشت: یک انسان مصمم گروه لیانشاپو را تشکیل میدهد و این گروه به راهزنی خواهد پرداخت!

جوابیدم:

لیانشانپو هرگز راهزن نیست دیگه این حرفو نزن  ناراحتم کردی


نوشت:چیه عشق این راهزن جماعت رو داری

لینچان ورژن خاور دور

مراد بیگ ورژن خاور میانه


و بحث اندکی ادامه داشت

-------

مراد بیگ دزد بود ولی عاقبت بخیر شد ولی لینچان  از ابتدای عمر کمر همت به مبارزه با ظلم بسته

مختص این زمانه نیست که گاهی مجاهدین دست از جان شسته که برای ملت و اعتقاد خود در برابر مظاهر طاغوت می ایستند در حکم استکبار "تروریست" خوانده می شوند

در این زمانه نیز "حزب الله لبنان" تروریست است اما داعش و عربستان و صهیونیست نه!!

بله همیشه در حکم "کائوچیو"، "لینچان و گروه لیانشانپو" راهزن است 

این قصه همیشگی تاریخ است

و همچنان ادامه دارد

"مراد بیگ" ها هم ستودنی هستند و در اواخر عمر به "لینچان"ها ملحق می شوند

"مرادبیگ مجاهد" و "احمد شاه مسعود برخاسته" افضل مِن "نیکان نشسته"

والا  • ۹۴/۱۲/۱۹
  • سیدمحسن