...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

کو دلی با یار

سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹ ب.ظ

هوالتواب

خدایا قرارمون بود دستم در کار، دلم با تو باشد اما مرا سالیانی ست که نه دستی در کار نه دلی با یار.


پ.ن:

1:حسن حسن زاده: (باید) دست در کار و دل با یار باشد

2: گیرم که برکنی دل سنگین ز مهر من     مهر از دلم چگونه توانی که برکنی

  • ۹۵/۱۱/۰۵
  • سیدمحسن