...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 45

چهارشنبه, ۱ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۱۱ ب.ظ

هوالمحبوب

ای طبیبی که بدنبال مریضت میروی

پ.ن: "طبیب دوّار بطبّه"

  • ۹۵/۱۰/۰۱
  • سیدمحسن