...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

...بس است

جمعه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۴۰ ب.ظ

هوالرفیق

اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست

چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است

  • ۹۵/۰۵/۲۹
  • سیدمحسن