...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

کیس مناسب

چهارشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۵:۰۶ ب.ظ

هوالقادر

پرسید سه دهه عمر و ازدواج نکردنت هنوز همچنان عایا چرا؟

گفتم:

در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت
جان در هوای گوهر نایاب داده ایم
  • ۹۵/۰۱/۱۱
  • سیدمحسن