...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سررسید 3

شنبه, ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰ ب.ظ

هوالقادر

از 88:

  • « به نام تو. خدایا توبه من نه از ترس بی آبرویی، نه از بابت تحصیل و ورزش و عزت و...، نه از جهت آبروی بیشتر نزد مردم، نه از جهت توفیق به ادامه ی تحصیل، نه بابت افزایش رزق مادی و موفقیت در ازدواج،........نه از...نه از.... بلکه بخاطر خودت، خوبی خودت و ادا نکردن حق خداوندی ات. 

       توبه می کنم تا موفق شوم خودم را از قید و زنجیر گناهان گذشته رها کنم

       توبه می کنم تا روزی بر من فرا رسد که با آنچه نام گناه بر خود دارد بیگانه شوم»

        ...ادامه دارد      صفحه 19 اردیبهشت88

  • «خدایا دانستم که بی تو هیچم. خدایا باید قهرمان میدان مبارزه با نفس اماره شوم» ص17تیر
  • «خدایا فهمیده ام و بیشتر به من بفهمان که چه گناهان عظیمی کرده ام و چه غفلت های مکرر و پی در پی داشته ام... خدایا، خدای خوب دیگه ذهنم به جایی قد نمی ده، اصلا راه حل چیست؟ چرا من..... چرا؟ چرا؟ جواب تو چیست؟ با من حرف بزن با قرآنت، با لسان امیرالمومنین ، با لسان خضر راه، خدایا خیلی توقعم از تو با این همه فضاحت که به بار آوردم بازم زیاده....عقلم میگه تو خدایی خودت را کردی من نفهمیده ام لیس للانسان الا ماسعی را و نفهمیده ام نظم را....»  ص7 شهریور 
  • ۹۴/۱۲/۲۹
  • سیدمحسن