...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

کمثل ...10

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۰ ب.ظ

هوالغفور

علی بن ابیطالب:

«فتدارک مابقی من عمرک ولا تقل غدا بعد غد فانما هلک من کان قبلک با قامتهم علی الامانی و التسویف...»

....اگر سابقین هلاک شدند بخاطر این بود که امروز و فردا می کردند...

امروز و فردا


پ.ن: یک شب به طاعت تو نیاورده ام به صبح   بیهوده رفت روز و شب و سال و ماه من

  • ۹۴/۱۲/۲۷
  • سیدمحسن