...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 40

پنجشنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ب.ظ

هوالمحبوب

با توجه به جمیع شرایطم در سال 94:

می گذشت از در مسجد نفس آلوده سگی
گذر خویش به کوی تو به یادم آمد


 پ.ن:

ز عقل و عافیت آن روز بر کران ماندم     که روزگار حدیث تو در میان انداخت

  • ۹۴/۱۲/۲۷
  • سیدمحسن