...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

همه ی ما

چهارشنبه, ۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۰۴:۰۷ ق.ظ

هوالمحبوب

ای پاسخ بی چون و چرای همه ی ما     اکنون تویی و مساله های همه ی ما

گر یاد تو جرم است غمی نیست که عشق است    جرمی که نوشتند به پای همه ی ما

ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم    اما تو بکش خط به خطای همه ی ما

در آتش عشق تو اگر مست نسوزیم   سوزانده شدن باد سزای همه ی ما

... سخت است فراق تو برای همه ی ما

شعر از فاضل نظری
پیامک 6  
تلگرام 26


  • ۹۴/۱۲/۲۶
  • سیدمحسن