...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

محاسبه

جمعه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۴، ۰۳:۱۱ ق.ظ

هوالعزیز

خدایا محاسبات من نشان میدهد که سالهای اخیر به گونه ای زیسته ام که گر هزار هزار توبه کنم هنوز گناهکارم

خدایا محاسبه کردم دیدم 94 بدترین بود در تمام عمر، بدترین و بی ادب ترین حضور در محضرت 

خدایا امشب صفحات اول سررسید امسالمو که ابتدای سال 94 نوشته ام را تورق کردم دیدم نوشته ام:

"یا محول الحول و الأحوال

خدایا با توکل بر تو و با یاد تو و به امیدلطف تو می نویسم و سال جدید را شروع می کنم

خدایا به اذن تو اراده کرده ام که امسال را متفاوت از همه عمرم در محضر تو و بندگی باشم و تنبلی را با همت عوض کنم و گناه را با تقوا و بی نظمی را با نظم و کسالت را با جدیت

خدایا سلسله الطاف متوالی تو در آخرین روزهای سال 93 حجت را بار دیگر بر من تمام کرد و ناقه ی دیگری محقق شد ...به این امید که امسال و این ناقه دیگر پِی نشود و ... "


صفحات بعد دارم می بینم نوشته بودم:

"سالی بدون نماز قضا سال جبران نماز قضا سال ازدواج سال احیای نماز شب سال تحفظ رجب و اتصال آن به ماه رمضان سال ....."

صفحات بعد:    " سال ترجیح محبت خداوند و امیرالمومنین بر دنیا و حرام"

داد و بیداد   دادوبیداد .....


خدایا محاسبه ای کردم دیدم من با این شرایط و بحساب دو دوتا چهارتا هرگز امکان و مهلت جبران ندارم

باختن با تمام وجود در من تجلی پیدا می کند

مصداق اتم و اکمل خسر الدنیا و الاخره را در خود می یابم و لاغیر

خدایا میرم اما میدونم دیگه عمرم تمومه

خدایا همیشه تنهاست او که همه کس و همچی را داره اما ترا نداره

چگونه من تنها نباشم که نه کسی را دارم نه چیزی را نه ترا

خدایا گفتم لبخندی به دنیا می زنم و معاشرتی می کنم و معاشقه ای اندک ترا هم از دست نخواهم داد اما این معاشقه به ملاعبه و آن به آمیزش تمام و کمال با دنیا منجر شد که هرچه دیگر گشتم از تو فقط مفهومی در ذهن مانده بود و حقیقت وجودیت تاثیری در زندگیم نداشت

خدایا از ابتدای وصلتم با دنیا به من بارها فهموندی که دارم کمرنگ میشم اما نتوانسم برگردم و این نتوانستن همچنان ادامه دارد..هنوز...

خدایا این سالها ابلیس نسبت به من در زحمتی نبوده که با اندک اشارتی میره و راحته. میره چون حرفاش تو گوشمه میره چون یادش تو دلمه 

خدایا حدسشم نمی زدم که راه آدمیت اینقد سخت باشه

خدایا میگی هروقت برگردید من می پذیرمتون تو هر شرایطی باشید ، دمت گرم قبول

اما برگشتنم به سوی تو جز بر گناهم نیفزاید چرا که هر برگشتم را برگشتی ست معکوس  و این جز خلف وعده نتیجه ای نداشته

خدایا من از توبه هراسانم آخه جهت توبه ام در کمترین زمان عکس میشه و این یعنی گناهی دیگر

این ترس من از توبه ناشی از استمرار توبه شکنی هاست،

خدایا تو راهکاری داری؟

خدایا گفتی محصل برای تحصیل و سالک برای تهذیب باید جان بکند تا توفیق من نصیبش شود، می گویم من کجا و جان کندن برای بندگی کجا؟

چرا آخه؟

 خدایا گفتی بهمون بگن "جاهد هواک کما تجاهد عدوک" میگویمت غیرت نیست، حسش نیست، شجاعتش نیست، طاقتش نیست، شعارش هست عملش نیست.....


پ.ن:تا سر زلف پریشان تو محبوب منست         روزگارم به سر زلف پریشان ماند

پ.ن2: 300 سال مهلت

  • ۹۴/۱۲/۲۱
  • سیدمحسن