...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سالیانی ...

شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۳۹ ب.ظ

هوالهادی

سالیانی ست که:

سیم دل مسکینم در خاک درت گم شد   خاک سر هر کویی بی فایده می بیزم

  • ۹۴/۱۱/۱۷
  • سیدمحسن