...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

محب و محبوب

شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ب.ظ
هوالشاهد

تعصی الاله و انت تظهر حبّه
هذا لعمری فی الفعال بدیع
لو کان حبک صادقا لاطعته
إن المحب لمن یحب مطیع

منتسب به امام باقر علیه السلام

پ.ن:تو معصیت خدا میکنی اظهار محبت هم مینمایی؟
به جانم این جزء افعال عجیب است
اگر حب تو حب راستین بود از او اطاعت می کردی
دوست دارنده مطیع محبوب است

بعدا نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم
ان المحب لمن یحب مطیع 
والسلام
  • ۹۴/۱۱/۰۳
  • سیدمحسن