...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

حاشا

شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۲ ق.ظ

 هوالکافی

عقل می‌گفت که سهم من و تو دلتنگی است     عشق فرمود‌: نباید به مساوا برسد‌!


 گفته بودم که تو را دوست ندارم دیگر...    درد آنجا که عمیق است به حاشا برسد


شعر از شاعر

  • ۹۴/۱۰/۱۹
  • سیدمحسن