...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

فقط...

پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ
یا من یعفو عن کثیر

خدایا اوایل جوانی ام شنیدم که با هر قضا نمودن فریضه صبح آدم 40 سال عقب میشه، از همون جا بود که تصمیم گرفتم دیگه بر نماز صبح همتی بکنم تا مشهود فرشتگان باشم،
 این چنین شد که الان فقط 70 هزار سال عقب هستم، همین.

  • ۹۳/۱۲/۱۴
  • سیدمحسن