...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

خدایا من با خود چه کرده ام؟

يكشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۳، ۰۹:۰۶ ب.ظ

سه دهه عمر و تجرد هنوز،

سه دهه عمر و بی پولی و بی مسکنی و بی مرکبی هنوز،

سه دهه عمر و بی سوادی هنوز،

سه دهه عمر و توبه شکنی هنوز،

سه دهه عمر و بی تقوایی هنوز،

سه دهه عمر و نیرو گرفتن رذیلت ها و بر باد دادن پی در پی فضیلت ها هنوز،

سه دهه عمر و عادت زدگی و عدم وارستگی هنوز،

سه دهه عمر و اسیر خود بودن هنوز،

سه دهه عمر و محبت اهل بیت علیهم السلام بی عمل هنوز،

سه دهه عمر و رسوایی دو عالم هنوز،

سه دهه عمر و انباشتگی لغات و حمل تورات همچو خر هنوز،

سه دهه عمر و دریغ از یک چهله که به نیمه برسد هنوز، 

سه دهه عمر و تکرار از روی عادت هنوز،

سه دهه عمر و بی نظمی هنوز،

سه دهه عمر و پرخوابی و پرگویی و پرخوری هنوز،

سه دهه عمر و هدر دادن پنج راه حواس از منفذ پنجره های ظاهر شیک و باطن لجن دنیای دون هنوز،

سه دهه ...

خدایا بعضی خطها را با اشک نوشتم. أللهم إنی  أسئلک سوال خاضعٍ متذللٍ خاشع، خاضعٍ متذللٍ خاشع، خاضعٍ متذللٍ... خوب که چی؟ أَن تسامحنی، مسامحه کن با من. 

خدایا من با خود چه کرده ام؟ 

 از خودم متنفرم


  • ۹۳/۰۶/۰۲
  • سیدمحسن