...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

گفتم که...

دوشنبه, ۲ تیر ۱۳۹۳، ۰۸:۵۷ ب.ظ

گفتم که بوی زلفت إماما گمراه عالمم کرد

گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید


گفتم علی جان حالا دیگه ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتی ز خوب رویان این کار کمتر آید


گفتم که شوق وصال ایوان نجفت ما را به آرزو کشت 

گفتی تو بندگی کن...

9 نفر

  • ۹۳/۰۴/۰۲
  • سیدمحسن