...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

فراق

پنجشنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۰۳ ق.ظ

آخر بگو چه چاره کنم با غم فراق/آهی زحسرت است فقط همدم فراق

با گریه کردن این دلم آرام می شود /یعنی که اشک بود فقط همدم فراق

موی سپیدم تحفه ی هجران دلبرست(کاش اینجوری بود)/ یک عمر میشود سپری یکدم فراق

حال دلم چو زلف تو پیچیده درهم است/ خسته شدم در انزوای این همه پیچ و خم فراق

میپرسی که چیست خون جگر، میگویم عاشقی...

  • ۹۲/۱۲/۰۱
  • سیدمحسن