...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

نتیجه ی تاملی بر استیصال

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۴:۵۱ ب.ظ

هوالکافی

خدایا بعد نماز عصر  فکر بر استیصال همه جانبه خودم میکردم

ندایی درونم با قاطعیت گفت:

خدایا تو خدایی خود را کرده ای و میکنی همچنان هنوز (و همیشه )

من بندگی خود را نکرده ام و نمی کنم همچنان هنوز 

مسئله اینست

  • ۹۶/۰۲/۱۷
  • سیدمحسن