...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

خواهم و نیست

پنجشنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱ ب.ظ

هوالرحیم


ایمن ز ملال ساعتی خواهم و نیست  از علم و عمل بضاعتی خواهم و نیست

  • ۹۵/۱۲/۱۲
  • سیدمحسن