...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سهولت فراق به احتمال اتصال

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳ ب.ظ

 هوالکافی                     

همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد                       

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی                                        

  • ۹۵/۱۱/۱۵
  • سیدمحسن