...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

تحصیل همه لوازم اما...

جمعه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵ ق.ظ

هوالهادی

خدایا من تا قبل 20 و سه چهارسالگیم تمام لوازم تئوری ایمان و موفقیت را تحصیل کردم اما هم اکنونم به کسی می ماند که  نه ذره ای از انسانیت را  می داند نه ایمان را نه موفقیت را.... خدایا....

خدایا کسی را بمانند خود ندیدم با و بی همه چیز

پ.ن1: محمد شجاعی: این فردا که شما حواله می دهید نیست در عالم، همش امروز است

2: سال از پی سال آموختم و اندوختم بی هیچ اندوخته ای!


  • ۹۵/۱۱/۱۵
  • سیدمحسن