...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

از او - به او

شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۵۰ ب.ظ

هوالاخر

 إِنَّا للّه (چه بفهمیم چه نفهمیم)  وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ (چه بخواهیم چه نخواهیم)


پ.ن:

تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام

  • ۹۵/۱۱/۰۹
  • سیدمحسن