...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

بی حاصلست

دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷ ب.ظ

هوالرفیق


بی حاصلست یارا اوقات زندگانی    الا دمی که یاری با همدمی برآرد


  • ۹۵/۰۹/۱۵
  • سیدمحسن