...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

باقی همه هیچ

دوشنبه, ۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ب.ظ

هوالمحبوب

دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ    عشق است و محبت است و باقی همه هیچ

  • ۹۵/۰۹/۰۸
  • سیدمحسن