...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

نظری ...

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۳۹ ب.ظ
هوالهادی

نظری به کار من کن که ز دست رفت کارم 
                                                       به کسم مکن حواله که به جز تو کس ندارم
  • ۹۵/۰۹/۰۳
  • سیدمحسن