...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

صبر

جمعه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۵، ۰۳:۰۹ ق.ظ
یا غیاث المستغیثین

فراقم سخت می آید و لیکن صبر می یابد
که گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم

پیامک: 17 
  • ۹۵/۰۳/۲۱
  • سیدمحسن