...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

کمثل..11

جمعه, ۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۴۳ ب.ظ

هوالغفور

  • ببخشید شما  انبردست دارید؟

داریم ولی یکی از همسایه ها امانت گرفته

اما گویا قرار بود جمعه پس بدهد

بله اما هنوز نیاورده

اسم آن همسایه را بگویید خودم می روم از او بگیرم

نه! حالا که دانستی بدقولی کرده، غیبت می شود، صبر می کنیم تا خودش بیاورد یا خودم می روم می گیرم

می گویم: نیست در شهر مردی بدین حد از مراقبه  .. نیست...


  • برخی از عالمان بزرگ اخلاق تصریح کرده اند که درخواست مالی از دیگران در شرایط عادی و برای کسی که وضعیت او به حد اضطرار نرسیده حرام است
میگویم: کسی  30 40 میلیون از کس دیگری قرض گرفت تا ماشین ایرانیش را مبدل به خارجی کند

  • علی بن ابیطالب خطاب به عمروبن حمق خزاعی: « ای عمرو! کاش در لشکر من صد نفر مانند تو می بود»
می گویم: خوشابحالت عمرو...خوشابحالت
  • ۹۴/۱۲/۲۸
  • سیدمحسن