...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 38

سه شنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۹ ب.ظ

هوالمحبوب

یا علی!

 من زیرکانه والبته تن پرورانه لذت رفاقت با تو را میخواهم و بس

 انگار نه انگار که تو امامی و من پیرو و تبعیتی بایدم


پ.ن: ای پاسخ بی چون و چرای همه ی ما

        اکنون تویی و مسئله های همه ی ما


  • ۹۴/۱۲/۲۵
  • سیدمحسن