...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

اسفند

پنجشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۶ ب.ظ
هوالقهار


هیچ گاه حساب کتاب آخر سالم برایم خوشایند نبوده؛ دلیلشم واضحه
هیچ گاه به برنامه ریزی هایم برای سال آتی اطمینان ندارم؛ دلیلشم واضحه
خدایا هیچ گاه "مشارطه" مرا به "مراقبه" نرساند تا "محاسبه" ای در کار باشد

پ.ن1: نیمه ی اول اسفند امسال اینقدر حرف داشتم که ترجیحا دادم اصلا ننویسم!
پ.ن2:
عشق درآمد از درم دست نهاد بر سرم   دید مرا که بی توام گفت مرا که وای تو

  • ۹۴/۱۲/۱۳
  • سیدمحسن