...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

ناهمگونی

پنجشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۴۵ ب.ظ

هوالتواب

خدایا نگاهی کردم دیدم نامم "محسن" اما گفتار و کردار و افکارم "نامحسن"

و این گونه است که اسم با فعل ناهمگون است


پ.ن: اوان جوانی کسی به من یاد نداد که:

گر بمیرد طالبی در بند دوست  سهل باشد، زندگانی مشکل است


  • ۹۴/۱۱/۲۲
  • سیدمحسن