...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

هر زمان هر مکان هر کار

شنبه, ۱۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۶:۴۶ ق.ظ

هوالکافی

دیشب مردی موقر  و میان سال در سرمای ساعت ده شب شمال تهران  با دستانی بین دوپا کز کرده نشسته بود بیرون متروی تجریش 

تابلویی مقوایی جلوش بود:

کار منزل تان را انجام می دهیم هر زمان هر مکان هر کاری  که باشد


پ.ن: این یک پست نیست، یک دنیاست. 

گاهی باید بود و دید  نجابت و مظلومیت و عجز  را

  • ۹۴/۱۱/۱۰
  • سیدمحسن