...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

همه امروز است

دوشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹ ب.ظ

هوالرئوف

...این فردا که شما حواله می دهید نیست در عالم

همش امروز است

محمد شجاعی 


پ.ن:1

رو آر سوی ما که سوی تو رو کنیم

وز غیر ما به سوی تو رو آورد بلا !


پ .ن2:

الهی، از من برهان توحید خواهند و من دلیل تکثیر

حسن حسن زاده

  • ۹۴/۱۱/۰۵
  • سیدمحسن