...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

شبهه قروقاطی سیاسی دینی

پنجشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۴، ۰۵:۰۲ ب.ظ

هوالکافی

درباره متن زیر کسی نظرم را خواست که جواب را با عجله نوشتم (چون فرصت کافی نداشتم) و البته میشد خط به خط جواب مستدل و بهتری داد اما در جواب آنی همون وقت من نکاتی هست کلی که اگر در نظر گرفته بشه جزئیات راحت تر بررسی خواهد شد.


 از پدر پرسیدم برای چی انقلاب کردید؟

پاسخ داد:

برای اسلام 

گفتم :

مگه اون وقت ها نماز نمیخوندی؟

چرا


مگه مسجدنمیرفتی؟

چرا


مگه مکه نمیرفتی؟

چرا


مگه محرم تکیه ودسته نبود؟

چرابود.


مگه زنت حجاب نداشت؟

چراداشت.


مگه سود و نزول بدنبود

خیلی بدبود.


مگه ناموس محلتون حرمت نداشت؟

چرازیاد داشت.


مگه صدای اذان از رادیو پخش نمیشد؟

چرا میشد.


گفتم خب پس چه تغییری ایجادکردید؟


کمی درنگ کرد

وهیچ پاسخی نداشت


گفتم :

ولی امروز فرزندتو نماز نمیخواند

 از حج بیزارست و از حجاب گریزان و از چشم بد و نامرد مردان محله بدور نیست.

‌نزول بیداد میکند .

بانکهای اسلامی راببین!؟


مساجد خالی 

و پارتیهای انچنانی شبانه ...


شاه غارت کرد؟

چقدر؟ 

جان بچت چقدر خورد، چقدر برد؟

 تابه حال چقدر از پول من وتو به جیب نامردان رانت خوار سیاسیون رفت؟


اسلام آمد اما از نوع جدیدش


من به فرزندم حقیقت راخواهم گفت!

ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " 

ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﺶ " ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ...!

ﺑﻘﻮﻝ ﺑﻬـــــــــــــــﺮﻭﺯ ﻭﺛﻮﻗﯽ : . ﯾﻪ ﻣـــــــــــــــﺮﺩ ﻧﺸﻮﻧﻢ

ﺑﺪﯾﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺮﻡ ﺯﻧـــــــــــــــﺶ ﺑﺸﻢ ...


ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ

ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ..

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ..


ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ بی ﺍﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮجی ..!


ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ .!

ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ .!

ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !!


ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ...

ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎیی ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ..


ﺍﯾﻨﺠﺎ :

ﻣﻨﻄﻖ ، ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺍﺳﺖ

ﮐﺘﺎﺏ ، ﺩﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺍﺳﺖ

ﺁﺯﺍﺩﯼ ، ﻣﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ، ﺗﯿﻢ ﺍﺳﺖ

ﺷﻌﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺷﻌﻮﺭ ، ﻧﺎﯾﺎﺏ ﺍﺳﺖ

ﭘﯿﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺖ ، " ﻋﺎﺭ " ﺍﺳﺖ

ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ، ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭﻭﻍ ، ﺣﻼﻝ ﺍﺳﺖ

ﺷﺎﺩﯼ ، ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ

ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ

ﺍﺻﻼﺡ ، ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ

ﺩﺍﻧﺎ ، ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ

ﻧﺎﺩﺍﻥ ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺏ ﺍﺳﺖ

ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺩﻡ ، ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺭﯾــــــــﺎ ، ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ

ﺍﯾﻤﺎﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ .


ﺍﯾﻧﺠـــــﺎ

ﺍﯾـــــﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ....

چرا زمان شاه بهتر بود؟


شاید یک دلیلش این بود که:

1. هر موقع جنسی گرون می شد علما فتوا می دادن مردم نمی خریدن جنس ارزون می شد!


2. سود بانکی زیاد می شد علما فتوا می دادن سود وام های بانکی با همکاری مردم و آتش زدن اموال دولتی دوباره سودها به سرجاش بر می گشت.


3. بنزین گرون می شد علما فتوا.. مردم آتیش..


4. بیلیت اتوبوس گرون علما فتوا.. مردم آتیش..


5. توتون گرون علما فتوا.. مردم ترک سیگار..


6. قند گرون علما فتوا.. قند نجس.


7. هر مشکلی که پیش میومد علما فتوا میدادند ومردم یکپارچه عمل میکردند.


الان چی شده که صدای علما در نمی یاد؟ 

خدا عوض شده.. یا دین خدا؟!

شاید هم علما کاسب شدند؟!


آقای لاریجانی(ریس مجلس) دیروز در سخنرانی خودش اعلام کرد به کل دنیا:که ملت ما نشون دادن فشار تحریم ها به روی ما اثری نداشته و ندارد..

خوب چند تا سوال برادر من بگو ببینم مگه تو از مردمی؟

مگه توی مردم زندگی میکنی؟

مگه حقوق وزارت کار میگیری؟

مگه تو مستاجری؟

تا حالا شده واسه خونت خرید کنی،

اجاره بدی،فیش های آب و برق و گاز و ... پرداخت کنی،شهریه دانشگاه،هزینه های جاری زندگی رو با یک ماه حقوق700تومنی بگذرونی؟

کردی این کار رو؟

بچه دانشگاهی داری که شهریه بدی؟

میدونی چقدر از تولید کننده ها و کاسبهای این کشور توی جریان تحریم ها ورشکست شدن و الان گوشه های زندان هستن؟

زناشون طلاق گرفتن؟

بچه هاشون آواره شدن؟

فشار رو شماها نیست،

شماها سوار بر اریکه های قدرت هستید این ملت هستن که استخونهاشون زیر اریکه های 

شما خورد شده و داره میشه،

شما نمیبینید و نمیخواهید ببینید..

چرا آمار خود کشی های سرپرست خانواده ها رو نمی بینید؟

از اونور تیلیاردی از کشور خارج میشه و از اینور گیر دادین به این 45 تومن مردم !!! 


موافق هاااااااااااااااااااا کپی اجباری به هزار گروه کپی کنید تا برسه دست صاحبش. نگا نکن کپی کن مگه توام از مردم نیستی؟

اختلاسها به تومان:


پدیده شاندیز ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


بابک زنجانی ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


فساد بانکی ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


منصور آریا ۱٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


دانشگاه ایرانیان ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


تامین اجتماعی ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


صادق محصولی ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


معاون بانک مرکزی ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


رحیمی معاون اول ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


بنیاد شهید ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


البته اونایی که تاالان ثابت شده ودادگستری اعلام کرده


مجموع: ۱۹۹٫۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰


جمعیت ایران: ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰


سهم هر ایرانی: ﷼ ۲٫۴۹۲٫۳۷۵٫۰۰۰


یعنی سهم هر ایرانی می‌شه ۲۴۹ ملیون تومان!!!


بعد بودجه واسه یارانه کم میادوبنزین آزادمیشه وفقط کافیه شمایک میلیون وام بخواین...اگر دوست داشتین این متن را تو تموم گروها بزارین تا همه ادامه بدن...!! 

تا همه بیداربشن که چی داره به سرمان میاد....!!! خدا یاورتان

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

پاسخ من:

من وقت برای بحث سیاسی ندارم و ارزشی هم برام نداره و گوشم از این حرفا پره ولی  برای دفاع از اسلام و قرآن وقت دارم و برای دفاع از اهلبیت- بحث سیاسی به نتیجه ای نمی رسد ولی خلاصه بگم من خودم را "معتقد منتقد" می دانم و کوچه خاکی  انقلاب خمینی و رهبری خامنه ای را به اسفالت حکومت های قبلی یا شاید بعدی نخواهم داد به هزار دلیل قرآنی و عقلی و روایی و تاریخی بله تاریخی. و سرزنش کسی هم مرا ناراحت نمی کند هرچند ترجیح میدم خیلی وارد جزئیات نشم.این ها در متن ارسالیت فارغ از مبالغه بودنش یا نبودنش محرز بودنش یا نبودنش چیزی را به تنهایی اثبات نمی کند. قران میگه واجبه دو چیز صراحت قران. 1 اطاعت خدا 2 برائت از طاغوت. طی بحث مفصلی در تفسیر برای من ثابت شده که و برای همه اگر بخوان فکر کنن (معتقدین به قرآن البته) که برائت از طاغوت یعنی برپایی حکومت و غیر این دهها آیه قرآن داریم که بدون تاسیس حکومت اسلامی اصلا امکان تحققش نیست(هرکه مایله بگه تا آیاتش رو کنم ). مهم اینه که جهت حکومت قبلی توحید و خدا نبود و اطاعت از طاغوت بود یک کلامٰ،خمینی اومد اینا را عوض کند حال اگر موفق نشدیم یک بحث دیگری ست. اختلاس تو همه دنیا بوده و هست و خواهد بود اما تو کشور ما بدلیل حساسیت مردم و توقع از حکومت دینی برجسته میشه.  درباره مقایسه گذشته و امروز باید بگویم ضرورت داره که  در زمان حال ایستاد و همه فاکتورها را در نظر گرفت و این بار نتیجه گیری کرد . مردم بی اعتقاد فعلی، فضای مجازی و گردش اطلاعات که سابق نبود، آشفتگی دنیا، عوض شدن روزگار و تظاهر خفن مدرنیته و تکنولوِژی و ...این متن ها زیاده و یک دسته حقیقت را با یک دسته چرند قاطی میکنه و تحویل میده و به قول امیرالمومنین کلمة الحق و یراد بها الباطل. حرف حقی که نتیجه ناصوابی از ان می خواهند. باید دید اگر حکومت های وابسته قبلی بودند تا به امروز الان مثلا چه اتفاقاتی افتاده بود و آیا امریکا در برابر موجودی بنام داعش یا قبلا طالبان یا وهابی  یا ... دفاعش از ایران مثل دفاعش از ترکیه افغانستان عراق فعلی بهتر می بود یا نه؟ (تامل شود)یعنی کشورهای اسلامی دنباله رو امریکا یا حتی غیراسلامی چه سرنوشتی داشتند و دارند تا الان؟ ضمنا در مباحث اقتصادی باید اوضاع جهان را هم دید در کنار خیانت و انفعال و بی عرضگی و دزدی مسئولین از ابتدا تاکنون . آرمان من جوان تمام حرفایی ست که خمینی کبیر زد منتها کاش بودند اندازه صد نفر که  اندازه خمینی  حاضر بودند بدون نفع دنیوی خالصانه کار کنند. میشه براحتی اثبات کرد که انقلاب ما از تخصص و تعهد مسئولینش صدسال جلو افتاده همین خاطر کسی حرف رهبرش نمی فهمه و آرمان هایش هم همه دچار افراط(مثلا  دولت قبلی ) و تفریط مزخرف (بماند کی و کجا) شده. کسی را معصوم نمی دانم واتفاقا محل اشکال اما اگر همین راس کاری هم نباشه که بالاخره روزی اتفاق خواهد افتاد خواهیم دید امنیت ایران که الان تو دنیا شاید جزو برترین های دنیاست حتی بیشتر از امریکاٰ - به چه روزی خواهد افتاد. ایران کشوری ست که همه با کمترین وقت و بهینه کاری دارن پول در میارن و وضع مردم اینقدرها هم که گفته میشه اسفناک نیست(الان و همین الان داشته خودتان و اطرافیانتان را با ده سال قبل و با 40 سال قبل پدرر مادر تان مقایسه کنید) بله بنظر من خیلی هم داغون نیستیم  نه به لحاظ خیابان کشی و امکانات شهری نه به لحاظ تحصیلی ونه به لحاظ شغلی نه به لحاظ قدرت خرید مردم  و مسافرت و....

کلا ما مردم قانعی نیستیم و ای کاش منصفی پیدا بشه که تو 50 تا خط فحش و انتقاد یک کلمه از دستاوردهای علمی نظامی شهری تحصیلی و ... حکومت فعلی بگه و در کنارش آمار بده از اختلاس. بفرض 50 هزار تا مسئول تا الان رده بالای کشور داشتیم خوب 10 تاش دزد در اومدن یا 100 تاش .  طبیعی ست تا حدی هر چند برای حکومت مدعی اسلام همینش هم زشته. به این فکر کنید که آیا تو ایران هیچ رئیس جمهور یا رهبری بوده که خودش دزدی بکند یا فساد داشته باشه فساد اخلاقی(مثل بعضی از سران دنیا) یا نه ؟ حرف زیاده و وقت کم // اعتقاد هر کسی برای خودش محترم است و من هم برای خودم. باید دید در برابر امام صادق چه حجتی خواهیم داشت فردای قیامت که ازمون خواهد پرسید از تک تک مون که وقتی در زمانه ای بودید که کسانی  از جمع شما پرچم عدالت طلبی و اسلام شیعی را برافرشتند و خواستند دفاع مستضعفین عالم باشند و مقابل مستکبرین سر خم نکنند آیا چه کردید آن ها را وانهادید یا دفاع کردید و پشت سر جریان اقلیت حق ایستادید یا نه ؟ باید دید مصداق طاغوت زمان ما کیست و چه جریانی ست و کسانی که در برابر آن ایستاده کسانند (ولو با اشتباهاتی) و چه جریانی در مقابل چه جریاناتی ایستادگی می کند.


یکم محاسبات را باید اخروی قرار داد و یا همین دنیوی اش هم باید از شهر خودمون بریم بالاتر 50 متر تا استان را ببینیم بعد بالاتر تا کشور را بعد بالاتر تا خاورمیانه را بعد بالاتر  تا کل کره زمین این دفعه درباره خامنه ای و خمینی و مقابل اون ها قضاوت کنیم// کاش می توانستم و فرصت هم داشتم که حاصل تدبر و مطالعه ناچیز خود را بگویم . فقط نگاهی به جریان افراطی شیعه در عراق و قم و مشهد یا جریان ضد عقل شیعی یا جریان افراطی سنی در اسلام کفایت می کند تا رای به عدالت و تقوی و فهم رهبری بدیم و بس.  والسلام

***************************************************************************************

پی نوشت هایی مهم تر از متن:

پ.ن1: امید ذیل همین بحث نوشت:

سلام

عجب بحث پیچیده و پر دامنه ای چقدر حرف توش گفته و گفتی

برای تایید اسلام قبل انقلاب از مسائل اقتصادی بعد انقلاب استدلال آورده

جالبه

معمولا برای نظام قبلی شاه از ضعف فعلی اقتصاد دلیل می آوردن

اما اینجوریش جدیده که هم دین و هم اقتصاد اون موقع رو برتر جلوخ میده و درواقع شبهه ای به دستاوردهای اسلامی انقلابه

نویسنده میخواد بعد خوندن این متن هم دغدغه به یغما رفتن دین رو ایجاد کنه هم اقتصاد رو

البته برای این مدعاش فقط استدلالهای اقتصادی اورده و از کسادی اقتصاد خواسته به حسن اقتصاد و دین قبل انقلاب برسه که خوب هم از لحاظ شکلی و هم محتوایی این مقدمه چینی درست نیست

اما...

اما این اشکالات متعدد که خیلی بهتر و دقیق تر بهش اشاره کردی دلیل بی ارزشی این مسائل نیست، همچنین دلیل نپرداختن به اونهاهم نیست

مثلا همین متن بالا خیلی بین عامه مردم مقبول میوفته و بهش توجه میشه ، چون از بطن جامعه و اون چیزایی هایی که محسوس همه است، توش بهره گرفته شده

معضلات اقتصادی کشور، نه تنها باعث بحران در مقبولیت اقتصادی شده بلکه داره به بحران در مسائل سیاسی و حتی مسایل دینی میشه

لذا توجه به این مطالب برای پاسداشت دین لازمه چراکه حقا اسلام دینی همه جانبه است

 در اثبات اطلاق ولایت فقیه،به همه جانبه بودن اسلام مکرر تمسک میشه

پس نه اینکه ما باید وارد این مسائل بشیم، بلکه ما با انقلاب وارد این حوزه ها شدیم

در مبارزات انقلاب در اثر نفوذ افکار سوسیالیستی مارکس در قالب جریان توده،بارها شعارهای عدالت اقتصادی و رایگانی آب و برق و تقسیم پول نفت داده شده

پس انتقادهای اقتصادی ، در واقع انتقاد به بخشی از نظامه وباید پاسخ داده بشه

اما چه پاسخی...

تو مسائل مذهبی و حتی سیاسی مبانی و عملکردها هیچ تردیدی در توفیق انقلاب باقی نمیذاره


اما تو مسائل اقتصادی... اما تو مسائل اقتصادی حرفی برای گفتن نیست

جای بحث ندارد که ضیق معاش ، نه تنها به انکار نظام بلکه به انکار خدا می انجامد(اکثر مردم این گونه اند)

در این حوزه پیشرفتها ناچیز نسبت به دیگر کشورهای هم سان خودمان است

برای درک بالا بودن شاخص فساد و بوروکراسی و بسته بودن فضای کسب وکار و نبود سیاست واحد اقتصادی و عدم امنیت سرمایه گذاری و زیر پا گذاشتن مکرر حقوق اقتصادی فعالان این حوزه و ... نیاز به داشتن دکتری اقتصاد نیست

همین که جدول ضرب بلد باشی کافی است

ما در اقتصاد  تا قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اصلا سیاست واحدی حتی در مقام نظر  نداشتیم چنانچه اکنون نظر داریم، ولی عملا هنوز هم نداریم

در 15 سال اول انقلاب دو سیاست متناقض سوسیالیستی و سرمایه داری را در اقتصاد اجرا کردیم

بعد انهم مدام بین این دو در تردد بوده ایم و روسأی جمهور خط مشی هشت ساله اقتصادی کشور را تعیین کرده اند

این کارنامه مجالی برای دفاع از اقتصاد کشور نمیگذارد

از ان طرف به نظر میاد نپرداختن به این مسائل یا در پاسخ به مشکلات اقتصادی مردم را به تقوا فراخواندن هم، درست نیست

پس چه باید کرد

نه میتوان دفاع کرد نه منطقی است رها کرد یا توجیه کرد و تقوا ارجاع داد چون هیچ یک فایده ندارد


اما راهکاری که به نظر میاد:

نباید مردم حس کنند دغدغه های انان با دغدغه های مسئولین متفاوت است

مردم الان درد نان دارند

پس مسئول هم باید جوری موضع بگیرد که مردم بفهمند اوهم درد رفع این درد را دارد

متاسفانه برخی مسئولین توجیه مشکلات اقتصادی مردم را در سرگرم کردن مردم به خارج از کشور میدانند مثلا به جنگ با ال سعود

یا وقتی چیزی گران میشود از قدرت موشکی میگویند که باعث بدبینی و زیر سوال رفتن دستاوردهای آن حوزه میشود

هر دردی دوای خود را دارد 

دوای اشتغال  که موشک نقطه زن نیست که

زبان مسئول اگر زبان مردم نباشه، نظام بهم میریزه

پس اول باید مردم و مسئول در اظهار نظر هم دغدغه باشن

ثانیا از راههای ضربتی به اقتصاد رونق داد

هر یک درصد رشد اقتصادی، صد هزار شغل ایجاد میکنه و بالعکس هر یک درصد رشد منفی... یعنی با یه تکون کوچیک صدهزار نفر+خانواده این افراد یا راغب نظام میشن یا ازش زده میشن

پس الان تو این وضعیت هیچ کس نباید برای کشور هزینه درست کنه

خیلی از متعرضین سفارت ال سعود شاکیم چراکه از جیب مردم دارن خرج میکنن و نماد بارز حق الناسه و اگه کسی هم از فقر گمرا بشه بلا شک کسانی که مسبب اون بودن هم مقصر هستن حتی اگه پینه پیشانی داسته باشن

ثالثا:اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی که البته سالها بطول خواهد کشید چرا که مدیران کنونی اعتقاد چندانی بهش ندارن چون با اصول لیبرالیسم یا سوسیالیسم پرورش یافتن و نیروهای مذهبی هم تخصصی در اقتصاد ندارن و سپردن کار اقتصاد به اونها از دو قشر قبلی فاجعه بارتره چراکه ندانسته تیشه به ریشه اقتصاد میزنند و کار خود راهم منسوب به اسلام میکنند

در صحت و سقم راهکارها مناقشه ای ندارم

بلکه هدفم صرفا بیان لزوم ورود به این مسائله

طرد کسانی که این حرفا رو میزنن، ضربه به نظام میزنه

دعوت به تقوا و مسائل اخروی هم ، نشانگر عدم کفایت اسلام در اقتصاده

نیروهای دلسوز باید وارد این مسائل شن تا مسئولین رو از بطن جامعه و مشکلات مردم اگاه کنن

تا مردم فک نکنن مسئول مرفهی است بی درد که از جیب ملت میبخشد

برای حل سوالات اینچنینی، باید مردم بین خود و حاکمیت فرقی مبینند ولی متاسفانه الان این تفاوت مشهود است. 

نباید از بیان مشکلات مردم ترسید و نه ان را توجیه کرد چرا که صرف گفته شدن حرف مردم ، ارامبخش و به نفع نظام است

کتمان و طرد این افراد باعث عفونت این مرض میشود و به یکباره سربرمی آورد

خلاصه: نباید طرد کرد این سوالات را و بی ارزش دانست.

ثانیا در مقام پاسخ نیز اگر به مسائل اقتصادی، با توجیهات شرعی و وظایف دینی و اخروی جواب بدیم نتیجه اش اینه که با وخامت اقتصاد،دین مردم هم وخیم میشه و همچنین اونها هم رویه ای برعکس پیش میگیرن یعنی از اقتصاد به نفی دین استدلال میکنن کنا سبق

کما سبق

هر شبهه ای ارزش شنیدن و پاسخ رو داره

کاستن از ارزش یک شبهه در واقع کم ارزش دانستن گوینده اونه که نتیجه اش معلومه

با گوش دادن و  تحلیل درست همراه با تمجید نقات قوت نصف مشکل طرف مقابل حل میشه


پ.ن2: خودم بعدا:

ضمنا من مدعی نیستم که باید با سوءاستفاده از تقوا اقتصاد بیمار را درمان کرد و لاپوشانی، مثلا من میگم اوضاع به حدی که میگن بد نیست و چرا هیچ دستاوردی هیچکس ذکر نمی کنه و این جفای به انقلاب هست اولا، دوما اینکه اتفاقا با دید تقوا بخیلی ها که ادعای مسلمونی دارند باید آرام تر بگیرند چرا که اون وقت می بینن چی دارن میدن و چی دارن بدست میارن مثلا زمان جنگ تحمیلی گره کار جبهه را اقتصاد گشود یا تقوا؟ به همین فقط فکر کن البته اگر در جواب بگی که  عوام مردم الان این جوری نیستند منم جوابی ندارم هر چند بازم مدعی هستم مردم ما هنوز خیلی بد نشدند و بدترها بیشتر نمایش و جولان دارند و خوب تر ها کمتر. فتامل


پ.ن3: جواد:

از این متن به سادگی نمی توان گذشت....

به نظر من این کار یک شخص خبره یا یک گروه متفکر مخرب است...

این متن به این سادگی نوشته نشده است که ما خیلی سریع از آن رد شویم(البته امثالی از این نوشته ها نیز)...

نویسنده یا نویسندگان این نوشته، با هنرهایی قابل تامل، ذهن خواننده را به سبکی ماهرانه به هدف خود سوق می دهند(نمونه اش نوشته کدیور و...)

فاصله بین خطوط....

علامت های به کار رفته در جملات...

کشیده شدن برخی از حروف در بعضی از کلمات...

تفاوت فونت برخی از کلمات مانند کلمه های نسلی،ولی، که و...هوشمندانه بوده است...

بعنوان مثال در جمله زیز:

ﻣﺎ ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ

ﭘﺪﺭﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ

ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ..

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ..


ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﮯ ﻫﻤﻪ بی ﺍﻋﺼﺎﺑﯿﻢ ﻭ ﻣﻮجی ..!


ﻧﺴﻠﮯ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺷﺪﯾﻢ .!

ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ .!

ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﻠﯿﺲ !!


ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ...

ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎیی ﮐﮧ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭﻣﺎﻥ ﻟﮕﺪ ﻣﯿﺰﺩﯾﻢ..

چقدر قشنگ جملات را ترتیب کرده است که ذهن خواننده برخی از شرایط موجود را تجسم می کند و به صورت سلسله مراتبی این بخش را به پایان میبرد و با کلمه حیف شد و جمله احساسی ،هیجانی ،غیر عقلایی این بود دنیایی که... این بخش را به سرانجام می رساند.

و می توان در مورد این پیام ساعتها مباحثه داشت...

بگذریم...

و اما یک جمله در مورد این نکته ای که گفته بود :

7. هر مشکلی که پیش میومد علما فتوا میدادند ومردم یکپارچه عمل میکردند.


الان چی شده که صدای علما در نمی یاد؟ 

خدا عوض شده.. یا دین خدا؟!

شاید هم علما کاسب شدند؟!

اولا بگم بیشتر معترضینی که من دیدم فی الجمله با روحانیت و علما مشکل دارن که بماند روشون نمیشه مستقیم بگن!!!

ثانیاً به نظر من صدای علمای ناب اسلام یا به تعبیری مراجع تقلید در راس کار که نایب امام زمان عج هستن همون رساله غریبشونه که حرفاشونو خیلی وقته گفتن...اما اکثراً کور و لالیم و تازه خیلی ها هم که اصلا نمی دونن مرجع یعنی چه؟رساله کیلویی چند؟و...

الان اگه واقعاً علمای واقعی(نه هر آیت الله ساختگی) یه فتوای سنگین حکومتی بدهند، آیا کسی برای عمل هست؟

ما همه بازیگریم...تاریخ نشان داده است و تا این بازیگری و حقه بازی تمام نشود و صدق و امن و وفا در ما ایجاد نشود همچنان در دوران غیبت به سر خواهیم برد...

ثالثاً خدا عوض نشده و نخواهد شد این ماییم که در این دنیای فانی عوض شده ایم...دین همان اسلام ناب محمدی است و این ماییم که به نام اسلام بازی با دین می کنیم و دین را بازیچه قرار داده ایم....

و رابعاً احتمال گناه و معصیت در هر کسی غیر از معصوم ع صفر نیست و شاید او نیز مرتکب خطا شود...

شاید عالمی هم باشد که کاسب شده باشد اما تا تعریف ما از عالم که باشد و درک از عالم  چه باشد...

در کل حرف زیاد است و این نوشته با عقاید بازی می کند و چه جور بازی ای؟

اما اگر چارچوب منطقی باشد می تواند از این خطوات شیطانی که زیاد هم هست بیرون بیاید...

ما باید جا بگذاریم جای پای مراجع...چون جای پای مراجع جای پای امام زمان عج هست ...این است معنی شفاعت و شفیع...

زنده باد بصیرت...

والسلام.

  • ۹۴/۱۰/۱۷
  • سیدمحسن