...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

سوی ما نه غیر ما

يكشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱ ب.ظ

هوالرفیق

رو آر سوی ما که سوی تو رو کنیم

وز غیر ما به سوی تو رو آورد بلا !

  • ۹۴/۱۰/۱۳
  • سیدمحسن