...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

عین صاد

جمعه, ۴ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۱ ب.ظ

هوالجمیل


  • مؤمن عاجز مى‌شود اما مأیوس هرگز
  • شروع خوب کافى نیست، استمرار و ادامه‏ خوب مهم است
  • چه بسا امکاناتی که برای تو مقدر شده، مقدَّرات یک انسان سعادت‌مند باشد؛ اما چون تو با آنها کار نمی‌کنی، سعادت‌مند نشوی!
  • کفر متحرک به اسلام می رسد ولی اسلام راکد پدربزرگ کفر است
  • عظمت انسان در بینش اوست، نه دانش او
  • انسان محصور و محکوم شرایط نیست بلکه متاثر از شرایط است
  • ۹۴/۱۰/۰۴
  • سیدمحسن