...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

جفات تا کی؟

شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۰۵ ب.ظ

هوالرفیق
گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی    گفتم ز غم خمیدم گفتا خمیده باشی 

گفتم که در فراقت بس خوندل که خوردم  گفتا که سهل باشد جورم کشیده باشی

گفتم جفات تا کی گفتا همیشه باشد   از ما وفا نیاید شاید شنیده باشی

 

گفتم که طعم آن لب گفتا ز حسرت آن  جان بر لبت چه آید شاید چشیده باشی

گفتم بکام وصلت خواهم رسید روزی  گفتا که نیک بنگر شاید رسیده باشی

 

 21

 

  • ۹۴/۰۹/۰۷
  • سیدمحسن