...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

التفات تو

چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۰۵:۵۰ ق.ظ

هوالرفیق

تـو مـنـکـری ولـیک ، بـه مـن مـهربـانیت مــی بـــارد از ادای نــگــاه نــهــانــیــت


یک خـم شـدن ز گوشـه ابـروی التـفات آیـد بــرون ز عـهـده سـد سـر گـرانـیـت
شــادی الـتــفـات تــو کـارم تــمـام کـرد
بــادا بــقــای عــمــر تــو و زنـدگــانـیـت

36
  • ۹۴/۰۸/۲۷
  • سیدمحسن