...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

بما غفر لی ربی

سه شنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ق.ظ

یا غفار الذنوب

خدایا یعنی میشه یروز "قیل الدخل الجنة"

فقط

  • ۹۴/۰۳/۱۹
  • سیدمحسن