...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 14

سه شنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۴، ۰۵:۰۰ ب.ظ

هوالمحبوب

علی جان من در عجبم که چگونه کسی به مثل تو حرفم را نمی فهمد؟ 

سه دهه عمر خواستنت مرا بی گناه هنوز، قبول  اما سه دهه عمر خواستنم ترا فقط ترا بی قید و شرط هنوز

 می بینی که روز بروز از انسانیت دارم  دور میشم از ایمان که هیچ، 

چند وقتی میشه که این بزهکار را جهت مداوا به نجفت خوانده ای، اصلا خوشحال نیستم بلکه مرا دیوانه می کند این بی غیرتی ام که حتی اشتیاق وصال ایوانت نیز  نتوانست آدم ترم  کند

 موهام سپید شد، یفکری بردار حالا دیگه، دیر شد بخدا


  • ۹۴/۰۱/۱۸
  • سیدمحسن