...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 9

دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۰۹ ب.ظ

هو المحبوب

با این توبه شکنی هایم:

آروم آروم دارم از یادت میرم، عشق دوران جوانیم کاری کن دارم از دست میرم، از دست میرم...

پس از سه دهه عمر معصیت، من هنوز حاضرم واسه تو بمیرم...


کاش می شد یجوری عوض بشم که بالاخره  یدفعه، فقط یدفعه بگی أنت شیعتی ... ازت چی کم میشه

یدفعه...

  • ۹۳/۱۱/۲۷
  • سیدمحسن