...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 8

شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۳۰ ق.ظ

هوالمحبوب

علی جان فکر نکن با کم محلیت فکر بی خیالی تو را دارم، نه محاله. طبل برگشت را نمی زنم هر چند مرد میدان عشق به تو نبودم. اصلا من به همین دست و پازدن هایم زنده ام.

تو هم قبول کن سخت می گیری. میگی نماز صبح قضا نکن خوب مشکله نمی تونم. میگی نامحرم را در غیر ضرورت و بالذت نبین خوب سخته اما باشه سعی کرده ام و میکنم. میگی خوب درست را بخوان خوب حوصله میخواد ندارم. میگی اطرافیانت را دریاب و در رفع نیازشان بکوش دل و دماغ و یخورده گذشت میخواد ندارم. میگی ... من  از راه سخت و طاقت فرسا اما شیرینِ محبت تو دست نمی کشم ولو اینکه گناهکارترین خلایق باشم.  یادمه یروز فرزند صادقت گفت که در هیچ حال از ما روی نگردانید1. من به زیرکی عامل به این دستورم!!


1: اشاره به حدیثی از امام صادق علیه السلام

پ.ن: من المحب الی المحبوب

  • ۹۳/۱۱/۲۵
  • سیدمحسن