...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

مِنَ المُحِب ِالی المحبوب 6

جمعه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۳، ۰۲:۵۲ ق.ظ

هو المحبوب

 سه دهه عمر و بی تو هنوز!! آخه چرا؟

 همه عمر افسوس خواهم خورد که بیستم به سی رسید اما ترا عاشق نشدم؟ پس کی دیگه؟

 از ازدحام خسته ام و سالیانی ست که تنهایی را می طلبم. یا تنهایی یا بودنِ فقط تو در کنارم، همین و بس.

  • ۹۳/۱۱/۱۷
  • سیدمحسن